Kedy uvažovať o úrazovom poistení

 • minimalizovanie následkov vzniknutého úrazu a následného výpadku príjmov

 • ak ste živiteľom rodiny a chcete zabezpečiť rodinu v prípade vášho úrazu

 • ak si chcete zabezpečiť krytie Vašich záväzkov v prípade úrazu

 • v prípade, že často cestujete či už po Slovensku alebo do zahraničia

 • ak jazdíte autom do práce alebo používate auto na svoju prácu

 • ak kdekoľvek rekreačne športujete

 • ak pracujete v teréne, na stavbe alebo v exteriéroch

Možnosti a plnenia v rámci úrazového poistenia

 • jednorázové odškodné pri trvalých následkoch spôsobených úrazom

 • jednorázové odškodné pri smrti spôsobenej úrazom

 • progresívne plnenie až do výšky 650%

 • denné peňažné dávky pri pobyte v nemocnici až po dobu 3 rokov

 • denné peňažné dávky pri nevyhnutnom liečení úrazov

 • jednorázové odškodné pri rôznych zraneniach, zlomeninách, popálenínách

 • pripoistenie kritických chorôb

 • kompletný zoznam plnení si môžete pozrieť na stránke – Zoznam plnení a benefitov