V prípade úrazu v zahraničí je odporúčané si odkladať všetky potvrdenia od ošetrujúceho lekára.  Ďalšia možnosť je požiadať svojho lekára na Slovensku o potvrdenie diagnózy a ošetrenia na základe dokumentov zo zahraničia. Z každého dokumentu sa odporúča urobiť si kópiu. Formulár na hlásenie poistných události nájdete tu: