Pri vyplňaní formuláru sa predpokladá, že novonarodené dieťa nemá ešte pas ani občiansky preukaz. Predpokladá sa, že je dieťa zapísané napr. v pase rodiča. Pri vyplňaní formulára sa uvedie číslo občianského preukazu alebo číslo pasu zákonného zástupcu alebo rodiča a to aj pri vyplňaní údajov o poistencovi (v tomto prípade maloletého dieťaťa) ako aj o poistníkovi (zákonný zástupca), ktorý bude platiť poistné. Rodné číslo sa uvádza maloletého dieťaťa.  Ostatné údaje sa vyplňujú tak ako Vás navádza samotný systém.