V tomto prípade je potrebné zvoliť profesiu, ktorej povaha vykonávanej práce najbližšie zodpovedá profesii uvedenej na zozname.