V tomto prípade je postačujúce zvoliť status – nepracujúci.