Áno je to dovolené. Pri viacnásobnom plnení je však poisťovňa povinná posktnúť plnenie do výšky poistnej sumy len v pomere sumy, ktorú by bol povinný plniť podľa svojej zmluvy, k sumám, ktoré by boli úhrnom povinní plniť všetci poistitelia.