Áno, poistník môže písomne požiadať v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy o zvýšenie poistných súm u jednotlivých poistených rizík a to bez skúmania zdravotného stavu. O takéto zvýšenie poistných súm je možné požiadať individuálne pre každé poistené riziko až do výšky 10% na dovtedy dojednané pôvodné poistné sumy.