Áno, a to priamo online. Žiaci a študenti od 1 do 18 rokov majú možnosť pokračovať vo svojom poistení v cene detskej tarify až do dovŕšenia veku 26 rokov. Po narodení dieťaťa poistníka alebo poistenej osoby po uzatvorení zmluvy vzniká poistná ochrana pre prípad trvalej invalidity poskytovaná počas prvého roku života dieťaťa bezplatne. Novorodenci sú v rámci poistenia rodiča poistení zdarma.