Áno je to možné. Pripoistenie môže byť dojednané pre osoby vo veku 18 až 55 rokov, ktoré majú trvalé alebo prechodné bydlisko v Slovenskej republike a ktoré majú trvalý precovný pomer alebo majú pravidelný príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte.