Ano je, úrazové poistenie je vhodné aj pre potreby absolvetskej praxe.