• ak si chcete minimalizovať následky úrazu
  • ak ste živiteľom rodiny a chcete zabezpečiť rodinu v prípade Vášho úrazu
  • ak si chcete zabezpečiť krytie Vašich záväzkov v prípade úrazu
  • ak často cestujete po Slovensku a do zahraničia
  • ak plánujete vycestovať na dovolenku do zahraničia
  • ak jazdíte dopravnými prostriedkami doma aj v zahraničí
  • ak kdekoľvek rekreačne športujete
  • ak pracujete v teréne, na stavbe alebo v exteriéroch