Ano, v tomto prípade sa poistné platí aj naďalej aj ked nastala poistná udalosť.