Môže poisťovňa od poisteného požadovať dodatočné dokumenty pred uzatvorením poistenia?

Od |2018-09-09T21:43:52+02:007 septembra, 2018|Kategórie: |

Áno a to v prípade rizika dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia nad sumu 25 EUR na deň.  Poisťovňa môže požadovať výpis zo zdravotnej poisťovne za posledné 3 roky. Zdravotné poisťovne majú na vydanie takéhoto výpisu lehotu 30 dní, zvyčajne ho však vystavia do niekoľkých dní.

Komentáre vypnuté na Môže poisťovňa od poisteného požadovať dodatočné dokumenty pred uzatvorením poistenia?

Je možné navýšiť poistnú sumu prípadne zmeniť nastavenie poistných rizík?

Od |2018-09-09T21:44:04+02:007 septembra, 2018|Kategórie: |

Áno, poistník môže písomne požiadať v rámci uzatvorenej poistnej zmluvy o zvýšenie poistných súm u jednotlivých poistených rizík a to bez skúmania zdravotného stavu. O takéto zvýšenie poistných súm je možné požiadať individuálne pre každé poistené riziko až do výšky 10% na dovtedy dojednané pôvodné poistné sumy.

Komentáre vypnuté na Je možné navýšiť poistnú sumu prípadne zmeniť nastavenie poistných rizík?

Je môžné platiť aj mesačne prípadne zmeniť frekvenciu platenia poistného?

Od |2018-09-09T21:44:17+02:007 septembra, 2018|Kategórie: |

Áno, mesačne platby si môžete nastaviť priamo online. Pre dodatočnú zmenu spôsoby platenia poistného je potrebné kontaktovať service@baslerpoistovna.sk alebo na bezplatnej infolinke: 0800-100 555 (Po-Pia, od 7:30-16:30)

Komentáre vypnuté na Je môžné platiť aj mesačne prípadne zmeniť frekvenciu platenia poistného?

Je možné poistiť aj deti do 18 rokov?

Od |2018-09-09T21:44:40+02:007 septembra, 2018|Kategórie: |

Áno, a to priamo online. Žiaci a študenti od 1 do 18 rokov majú možnosť pokračovať vo svojom poistení v cene detskej tarify až do dovŕšenia veku 26 rokov. Po narodení dieťaťa poistníka alebo poistenej osoby po uzatvorení zmluvy vzniká poistná ochrana pre prípad trvalej invalidity poskytovaná počas prvého roku života dieťaťa bezplatne. Novorodenci sú v [...]

Komentáre vypnuté na Je možné poistiť aj deti do 18 rokov?

Čo je to progresia?

Od |2018-09-09T21:45:12+02:007 septembra, 2018|Kategórie: |

Progresia jednoducho znamená nadštandardné navýšenie poistného plnenia v prípade poistnej udalosti. Pri progresii sa násobí suma, ktorú by ste dostali pri štandardnom poistnom plnení a je naviazaná na stupeň invalidity. Čím vyššia je určená invalidita, tým vyššia je progresia. Priklad: Máte uzatvorenú poistnú zmluvu na poistnú sumu na 100.000 EUR. Lekár Vám určí 50% trvalú invaliditu. [...]

Komentáre vypnuté na Čo je to progresia?

Na čo sa poistná ochrana vzťahuje?

Od |2018-09-07T00:46:06+02:0016 júna, 2018|Kategórie: |

na krytie úrazov následkom dopravných nehôd(v aute, na motorke, na bicykli a hromandých dopravných prostriedkov a iných) na úrazy pri skoro všetkých rekreačných športových a volnočasových aktivitách doma aj v zahraničí(napríklad beh, lyžovanie, hokej, futbal, horská turistika, vodné športy, loptové hry, spoločenské hry a podobné druhy rekreačných a volnočasových aktivít) pri vykonávaní zárobkovej činnosti doma aj v zahraničí(práca na [...]

Komentáre vypnuté na Na čo sa poistná ochrana vzťahuje?
Go to Top